skip to Main Content

Hallituksen leikkauslistat näivettävät talouden

Valtiovarainministeri Purra esitteli hiljattain valtiovarainministeriön ehdotuksen, jonka pohjalta hallitus kokoontuu syyskuun puolivälin budjettiriiheen sorvaamaan ensimmäistä budjettiaan. Vaalien alla ilma oli sakeana silloisten oppositiopuolueiden syytöksiä Marinin hallituksen vastuuttomasta taloudenpidosta, joten katseet kohdistuivat erityisesti uuden hallituksen ensimmäisen budjetin loppusummaan ja alijäämään. Suurista…

Hallitukselta kylmää kyytiä palkansaajille

Kesän rasismikeskustelut Orpon hallituksen yllä ovat olleet täysin poikkeuksellisia. Samalla ne ovat kuitenkin jättäneet muun poliittisen keskustelun lähes tyystin varjoonsa. On ensiarvoisen tärkeää, että emme anna rasismille tai suvaitsemattomuudelle yhtään jalansijaa, mutta samalla on tärkeää myös käydä keskustelua hallituksen muista…

Itä-Suomen elinvoimatyötä tulee jatkaa

Venäjän hyökkäyssodan vuoksi käyttöön otetut pakotteet ovat merkinneet Itä-Suomen taloudelle merkittävää iskua. Marinin hallitus perustikin nopealla aikataululla valtiosihteerityöryhmän kartoittamaan tukitoimia Itä-Suomen elinvoiman vahvistamiseksi, jotka merkittäviltä osin vietiinkin tämän vuoden budjettiin. Valitettavasti näyttää siltä, että Orpon hallitus on hukkaamassa edeltäjänsä hyvän…

Työvoiman saatavuus tulee turvata oikeudenmukaisesti

Tätä kirjoittaessani hallitusneuvottelut jatkuvat Säätytalolla jo kuudetta viikkoa. Vaikka tietoja neuvottelujen yksityiskohdista on tihkunut niukasti julkisuuteen, on maahanmuutto muodostunut odotetusti erääksi keskeisimmistä kiistakysymyksistä. Median tietojen mukaan neuvottelussa on esimerkiksi väännetty niin työperäisen maahanmuuton tulorajoista kuin myös Suomen kansalaisuuteen vaadittavista vuosituloista.…

Itä-Suomen saavutettavuus on turvattava

Saavutettavuus ja toimiva liikennejärjestelmä ovat maakunnissa elinehto kasvulle ja työllisyydelle, erityisesti tämä korostuu Itä-Suomessa. Molemmista tulee huolehtia täysimääräisesti, jotta voimme jatkossakin turvata maakuntien elinvoiman. Vastavalmistunut maakuntien yritysten elinvoimabarometri nostaa saavutettavuuden merkityksen myös ykkösasiaksi. Onkin keskeistä, että viime hallituskaudella Suomeen luotiin…

Leikkauslistat eivät Suomen taloutta pelasta

Hallitustunnustelija Orpo kutsui kokoomuksen seuraksi neuvotteluihin perussuomalaiset, RKP:n ja kristillisdemokraatit. Vaikka monet kiistat jakavatkin nelikkoa, yhteinen näkemys taloudesta muodostui ratkaisevaksi tekijäksi ja tätä kirjoittaessani porvarihallituksen ohjelmaa neuvotellaankin Säätytalolla. Vaalikeskusteluissa kokoomus maalasi Marinin hallituksen talouspolitiikan vastuuttomaksi ja sama linja on leimannut…

Hallituksen muodostaminen ei ole sanelupolitiikkaa

Eduskuntavaaleista on tätä kirjoittaessani kulunut aikaa hieman alle kuukausi. Vaalien pienenä erikoisuutena oli, että kaikki kolme suurinta puoluetta nostivat kannatustaan monen pienemmän menettäessä paikkojaan ja keskustan suorastaan romahtaessa jo toisissa vaaleissa peräkkäin. Ilmiö selittyy sillä, että vaaleista muodostui pitkälti kamppailun…

Terveyserojen pienentämien vahvistaa julkista taloutta

Vanha viisaus on, että liikunta ja ennaltaehkäisy ovat parasta mahdollista terveyspolitiikkaa. Kuitenkin väestön ikääntyessä, istumatyön yleistyessä ja nuorten harrastusmaksujen kohotessa mahdollisuus aktiiviseen liikkumiseen vähenee yhteiskunnassa. Liikkumattomuuden lisääntymisen on arvioitu maksavan kansantaloudelle noin kolme miljardia vuosittain. UKK-instituutin laajan selvityksen mukaan summa…

Uusi turvallisuuspoliittinen tilanne korostaa Itä-Suomen asemaa

Eduskunta käsittelee viimeisimpinä asioinaan ennen maaliskuun vaalitaukoa Suomen Nato-jäsenyyden kansallista lainsäädäntöä, jotta oma lainsäädäntömme on valmis jäsenyyden tuomiin muutoksiin, kun vain muiden Nato-maiden ratifiointi on tapahtunut. Tällä luomme valmiuden mahdollisimman nopealle jäsenyydelle uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Tulevan jäsenyyden jälkeenkin meidän tulee…

Innovaatiot luovat pohjaa tulevaisuuden metsäteollisuudelle

”Suomi elää metsästä” on vanha sanonta, mutta se pitää edelleen hyvin paikkansa. Metsät peittävät yli 70 prosenttia Suomesta ja metsäteollisuus on eräs taloutemme peruspilareista. Ala kattaa lähes 20 prosenttia viennistämme. Perinteisten teollisuuden työpaikkojen lisäksi metsäala työllistää niin puunkorjuun, kuljetuksen kuin…

Back To Top