skip to Main Content

Hallituksen kehysriihi jatkaa epäoikeudenmukaista linjaa

Pääministeri Orpon hallitus päätti kehysriihessään kolmen miljardin uusista sopeutustoimista julkiseen talouteen ja jatkaa edelleen epäoikeudenmukaista talouspolitiikkaansa. Se kohdistaa merkittävät uudet leikkaukset sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon sekä korottaa asiakasmaksuja ja omavastuuosuutta, kun samalla hyvätuloiset nauttivat edelleen hallituksen erityissuojelussa merkittävistä veronkevennyksistä, vaikka lukuisat…

Vappupuhe – Joensuu ja Kontiolahti

Hyvät kuulijat, Vappu on työväen ja solidaarisuuden juhlapäivä sekä opiskelijoiden kevään suuri juhla. Vappuna jos joskus on tärkeää keskustella työntekijöiden ja opiskelijoiden oikeuksista sekä oikeudenmukaisuudesta. Erityisen tärkeä on tässä ajassa pitää kiinni työntekijöiden oikeuksista, kun niitä hallituksen taholta ollaan kovaa…

Julkista taloutta tulee vahvistaa oikeudenmukaisesti

Perussuomalaisten Timo Vornanen perusteli (Karjalainen 12.4.) hallituksen ensi viikon kehysriiheen tulevia leikkauksia julkisen talouden tilanteen vuoksi välttämättöminä. Onkin totta, että olemme erityisen haastavassa tilanteessa ja julkinen taloutemme kaipaa vahvistamista. Se kuinka tämä lopulta tehdään, on poliittinen valinta, jonka hallitus on…

Lapsiperheiden kurjistaminen ei paranna työllisyyttä

Monen pienituloisen ja työttömän toimeentulo putosi huhtikuun alussa rajusti, jopa useita satoja euroja kuussa, kun hallituksen leikkaukset niin yleiseen asumistukeen, työttömyysturvan suojaosaan ja lapsikorotuksiin astuivat voimaan. Samalla monet leikkauksista kasautuvat samoille tahoille, ilman että niiden kokonaisvaikutuksia on edes selvitetty. Esimerkiksi…

Orpon hallitus murentaa politiikan luottamuksen ilmapiiriä

Kevään kehysriihen lähestyessä ilma on sakeanaan lukuja miljardileikkauksista. Valtiovarainministeri Purra on puhunut kolme miljardin ”saksista” jo hallitusohjelmassa sovitun päälle ja valtiovarainministeriön virkakunnasta on kuultu puheita jopa viiden miljardin uusista sopeutustoimista. SDP:lle on tärkeää, että leikkaukset kohdistuvat oikeudenmukaisesti eikä niin kuin…

Hallitus ajaa työmarkkinat kaaokseen

Välikysymyskeskustelu osoitti jälleen, kuinka hallitus pitää jääräpäisesti kiinni vastakkainasettelua aiheuttavasta työmarkkinalinjastaan ja on kieltäytynyt kaikista aloitteista tilanteen ratkaisemiseksi. Samalla se on ajamassa työmarkkinoita kaaokseen yksipuolisesti heikentämällä työntekijöiden asemaa. Kyselytunnilla pääministerille tarjottiin mahdollisuutta ”kultatarjottimella” ottaa johtajuus työmarkkinakriisin ratkaisuun. Hallituksen linja pitää…

Hallituksen Itä-Suomi toimia ei näköpiirissä

Itä-Suomi on kärsinyt merkittävän taloudellisen iskun sekä Ukrainan sodan vuoksi käyttöönotettujen pakotteiden sekä turvallisuuspoliittisen tilanteen aiheuttaman epävarmuuden seurauksena. Samalla tilannetta ovat heikentäneet entisestään haasteet esimerkiksi saavutettavuudessa ja koulutetun työvoiman saatavuudessa. Valitettavasti kun viimeaikaisia uutisia lukee, niin tuntuu että hallituksen politiikkaa…

Hallituksen leikkauslinja ei vahvista työllisyyttä

Ennustuslaitokset ovat kilpaa synkentäneet näkemyksiään talouden kehityksestä. Sitä koettelevat niin korkeat korot, lisääntynyt epävarmuus kuin keskeisten vientimaidemme vaikeudet. Samaan aikaan konkurssien määrä on kasvussa, erityisesti rakennusalalla, ja vaikka työttömyys ei vielä ole räjähtänyt käsiin, kasvaneet lomautusluvut enteilevät synkkää talvea. Työ-…

Hallituksen epäoikeudenmukaisille leikkauksille on vaihtoehto

Orpon hallituksen talouspolitiikan isona teemana on menojen leikkaaminen, jotka pääosin kohdentuvat pienituloisiin. Vaikka erityisesti kokoomus perustelee politiikkaa julkisen velan vähentämisellä, tekee se samaa aikaan toisella kädellä mittavat veronkevennykset, josta suhteellisesti eniten hyötyvät hyvätuloiset. SDP ei voi hyväksyä hallituksen eriarvoistavaa politiikkaa.…

Back To Top