skip to Main Content

Poliisin toiminta haja-asutusalueilla turvattava

Pieni myrsky vesilasissa on noussut Itä-Suomen poliisiin strategiaryhmän toiminta-alueen palvelujen selvitystyöstä. Olennaista on, että ennen päätöksiä on kuultava kuntia ja kuunneltava myös maakunnan ihmisiä. Hallitusohjelman mukaisesti nyt lisätään viranomaisten läsnäoloa etenkin alueilla, joissa on heikoin palvelutaso, sekä määritellään poliisille enimmäisvasteajat…

Sote-uudistus etenee vahvasti aikataulussaan

Pohjois-Karjalan näkökulmasta hallituksen tuoreen soteratkaisun kanssa voidaan elää. Tärkeää on, että uudistus etenee nyt hyvin aikataulussaan ja laajan lausuntokierroksen aikana sosiaali- ja terveysministeriön saama laaja palaute on kattavasti huomioitu esityksessä ja esimerkiksi moni Pohjois-Karjalan kannalta huolta herättänyt seikka on muuttunut…

Hallituksen työllisyyspolitiikka vastaa haasteeseen

Koronaepidemia ja sen seurauksena käyttöönotetut rajoitustoimenpiteet ovat iskenee Suomen talouteen lujaa. Vaikka nyt näyttääkin siltä, että olemme säästyneet kaikkein pahimmalta ja monet ennustelaitokset ovatkin korjanneet ennusteitaan ylöspäin, on tulevaisuus edelleen epävarma ja erityisesti keskeisten vientimaidemme kehitys heijastuu meillä vahvasti tulevaan…

Seppo Eskelinen: Itäradalle viimein lähtölaukaus

TIEDOTE                                                                                                                                                30.9.2020   Seppo Eskelinen: Itäradalle viimein lähtölaukaus ”Päätös itäisen ratayhteyden linjauksesta Porvoo-Kouvola linjalle on merkittävä voitto koko Itä-Suomen edunvalvonnalle ja yhteistyölle” sanoo kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd). Itäisen suunnan raideyhteyden hankeyhtiöneuvotteluja jatketaan Porvoo-Kouvola-linjauksen pohjalta. Porvoon ja Kouvolan kautta…

Kunnille rakennetaan vahva silta yli koronaepidemian

Kuntien taloudellinen tilanne oli jo ennen koronaepidemiaa monin paikoin tukala ja epidemia laittoi käyntiin todelliset vaikeudet kuntataloudessa. Jo keväällä kuntien tueksi luotiin nopeasti merkittävä tukipaketti neljännen lisätalousarvion yhteydessä. Tästä huolimatta kunnat tarvitsevat edelleen tukirahoitusta menoista selviämiseen. Hallitus tekikin syksyn budjettiriihen…

Viennin vahvistaminen tehdään yhdessä

Metsäyhtiö UPM:n päätös Jämsän Kaipolan tehtaan sulkemiseksi on jälleen nostanut esille keskustelun suomalaisten tuotteiden ja viennin kilpailukyvystä maailmalla. Vientivetoisena taloutena kansainvälisen talouden ja kaupan heilahdukset näkyvät meillä voimakkaasti. Palkanmuodostus ei suomalaisessa mallissa kuuluu poliitikoille vaan työmarkkinapöytiin, mutta on syytä huomata,…

Seppo Eskelinen: Valkoposkihanhiongelma vaatii nopeita toimia

TIEDOTE                                                                                                                                                2.9.2020   Kansanedustaja Seppo Eskelinen pitää tärkeinä eilen julkistettuja valkoposkihanhityöryhmän esittämiä keinoja, mutta vaatii lisäksi laajempaa alueellista poikkeuslupaa vahinkoja aiheuttavien hanhien poistamiselle nykyistä joustavammin ja pitää tärkeänä, että päätöksenteko poikkeusluvista siirretään maakuntien ELY-keskuksille.   Tarvitaan laajemmille alueille…

Back To Top