skip to Main Content

Itäratakokonaisuus etenee sovitulla tavalla

Itäratahanke on viime aikoina ollut paljon julkisuudessa esillä, varsinkin valtiovarainministeriön hieman yksipuolisen selvityksen jälkeen. Itäradalla tarkoitetaan Helsingistä Joensuuhun ja Kuopioon kulkevaa rataa, eikä suinkaan Helsingistä Kouvolaan päättyvää rataa. Eduskunta on tämän yksiselitteisesti linjannut hyväksymässään liikennejärjestelmäsuunnitelmassa vuonna 2021. Suunnitelman sanatarkka kirjaus kuuluu…

Hallitus turvaa maakuntalentojen jatkuvuuden

TIEDOTE                                                                                                                                                          2.2.2023    -On todella hyvä, että hallitus haluaa varmistaa koko maan saavutettavuuden ja tukee vahvasti maakunnallisen lentoliikenteen jatkumista, sanoo kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Seppo Eskelinen (sd). Tänään julkistetussa hallituksen esityksessä vuoden ensimmäiseksi lisätalousarvioksi varataan…

Kohti tulevaa vaalikevättä

Vaalikauden loppukiri on käynnistynyt vuodenvaihteen myötä ja eduskunta istuu vielä viimeiset kuukaudet ennen maaliskuun vaalitaukoa ja huhtikuun alun vaaleja. Paljon asioita on edelleen käsittelyssä, joista merkittävin on tuleva sähkötuki, joka tätä kirjoittaessa on vielä viime hetken valmistelussa. Kulunut vaalikausi on…

Talouspolitiikka on arvovalintoja

Ensi kevään eduskuntavaalien lähestyessä talouspoliittinen keskustelu julkisuudessa kovenee opposition syyttäessä hallitusta holtittomasta velkaantumisesta ja työllisyystoimien puutteesta. Monet talouden ennustajat ovat alentaneet lähivuosien kasvuennusteita ja korostaneet epävarmuuden merkitystä. Tässä ajassa tarvitaan nyt määrätietoista politiikkaa ja nopeaa reagointia. SDP kirkasti omia kantojaan…

Populismi pois maanpuolustuksesta

Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen veteli mutkia suoriksi kirjoituksessaan Pohjois-Karjalan prikaatin uudelleen perustamisesta (Karjalainen 15.11.). Maanpuolustuksemme selkäranka ovat hyvin koulutetut ja varustetut joukot, mutta samalla tulee muistaa, että maata ei puolusteta varuskunnista käsin, vaan tarkoituksenmukaisella varuskuntaverkostolla luomme niin Puolustusvoimille kuin Rajavartiolaitokselle…

Hallituksen ostovoimapaketti luo siltaa vaikean talven yli

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttamat pakotteet ovat ajaneet energian hinnat Euroopassa korkealla, mikä on heijastunut vahvasti myös esimerkiksi elintarvikkeiden sekä asumisen hintaan, kun lämmityskulut ja sähkölaskut kohoavat. Erityisen vahvasti nousseet hinnat ovat osuneet pienituloisiin, joilla asuminen ja liikkuminen muodostavat…

Kansallisesta metsäpolitiikasta pidettävä kiinni

Euroopan komissio antoi kesällä niin kutsun ennallistamisasetuksen, jonka tavoitteena on vastata luontokatoon ja ekosysteemien heikentymiseen. Ehdotuksessa jäsenmaille määrättäisiin sitova ennallistamisvelvoite, joka rajoittaisi alueiden käyttöä. Tavoite koskisi myös metsämaita, joten ehdotuksella olisi merkittävät vaikutukset metsien käytölle kuin puun saannillekin. Komissiolla ei…

Työllisyyspolitiikan vahva linja

Eduskuntavaalien hiljalleen lähestyessä myös puheet talouspolitiikasta ja työllisyyden hoidosta alkavat koventua. Työllisyyden vahvistaminen ja työllisyysasteen nostaminen ovat elintärkeitä toimenpiteitä julkisen talouden vahvistamisessa ja tätä kautta myös hyvinvointivaltion palveluiden turvaamisessa. Opposition on koko vaalikauden syyttänyt hallitusta työllisyystoimien vähyydestä, mutta tosiasia on,…

Näpit irti kansallisesta metsäpolitiikasta

Euroopan komissio antoi kesällä niin kutsun ennallistamisasetuksen, jonka tavoitteena on vastata luontokatoon ja ekosysteemien heikentymiseen. Ehdotuksessa jäsenmaille määrättäisiin laaja ja sitova ennallistamisvelvoite, joka rajoittaisi alueiden käyttöä. Tavoite koskisi myös metsämaita, joten ehdotuksella olisi merkittävät vaikutukset metsien käytölle kuin puun saannillekin.…

Eestilä vetää mutkat suoriksi

Kokoomuksen Markku Eestilä syytti hallitusta liikennerahoituksen leikkaamisesta (Karjalainen ja Savon Sanomat 5.10.). On totta, että perusväylänpidon rahoitus laskee ensi vuonna ennätyskorkealta tasoltaan, mutta myös ensi vuoden rahoitus on 200 miljoonaa korkeammalla tasolla kuin viime hallituksen lopettaessa, kun kokoomus piteli valtiovarainministerin…

Back To Top