skip to Main Content

Paikallisessa sopimisessa säilytettävä entiset vahvuudet

Työ- ja elinkeinoministeriön selvitys paikallisen sopimisen nykytilasta ja sitä edistävistä mahdollisuuksista on valmistunut. Työ on osa hallitusohjelman työllisyyden edistämisen ohjelmaa. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteena on lisätä paikallista sopimista osapuolten keskinäiseen luottamukseen perustuen ja työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän kautta, tavoitteena joustavuuden…

Jätelain uudistus valmistumassa

Pitkään valmistelussa ollut jätelain uudistus on valmistumassa ja tulossa eduskunnan isoon saliin käsittelyyn lähiviikkoina. Uudistus antaa meille keinoja vähentää jätteen määrää sekä lisää mahdollisuuksia jätteiden lajittelun ja kierrätyksen lisäämiseen. Lain tavoitteena on nostaa tulevan 15 vuoden aikana jätteiden kierrätysaste 40:sta…

Eurooppalainen yhteistyö on myös Suomen etu

Perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Pekka Leppäkorpi kyseli (Karjalainen 14.2.) miksi Suomi osallistuu EU:n elpymisvälineeseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön. Suomi on pieni ja vahvasti vientivetoinen kansantalous, joten meidän etumme on ennen kaikkea, että koko Eurooppa pääsee elpymiseen mukaan. Viennistämme noin 60% suuntautuu EU:n sisämarkkina-alueelle,…

Kurvit suoriksi liikennepolitiikassa

Perussuomalaisten kansanedustaja Minna Reijonen veti mutkia surutta suoriksi kommentoidessaan hallituksen liikennepolitiikkaa (Karjalainen 8.2.). Reijoselle vastaukseksi on syytä todeta, että SDP:n linja on johdonmukaisesti ollut se, että liikenteen päästöjen vähentäminen on tehtävä sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti. Päästövähennyksestä ei saa koitua kellekään…

Vahva talouspolitiikka tukee elpymistä

Suomi on selviytynyt koronaepidemiassa verrattain pienen vaurioin niin tartuntatilanteen kuin talouden osalta. Rokotustilanteen parantuminen myös osaltaan antaa valoa epidemian voittamiselle. Talouspolitiikan arviointineuvosto antoi raporttinsa hallituksen talouspolitiikasta. Merkille pantavaa on, että talousasiantuntijoista koostuva neuvosto piti hallituksen linjaa onnistuneena ja elvyttävää politiikkaa…

Kohti kuntavaaleja

Sosialidemokraatit lähtevät kevään kuntavaaleihin hyvistä asemista niin maakunnallisten kuin myös valtakunnallisten mielipidemittausten mukaan. Yhtään ääntä ei kuitenkaan ole vielä annettu, joten vaalityön ja hyvien ja pitkien ehdokaslistojen merkitys korostuu edelleen. Tarvitaan ehdokkaita eri elämänalueilta sekä eri ikäisiä ehdokkaita niin kattavan…

Seppo Eskelinen: Itäradan kehitys vahvasti liikkeelle 

TIEDOTE                                                                                                                                                21.1.2021    -Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös tulevan Itäradan vahvistamisesta Porvoo-Kouvola linjalle merkitsee isoa harppausta eteenpäin, sanoo kansanedustaja Seppo Eskelinen (sd). -Nyt työt ratayhteyden käytännön suunnitteluun voivat kunnolla alkaa ja hankeyhtiöt voivat aloitta työnsä. Itärataa viedään eteenpäin yhdessä muiden…

Itä-Suomen saavutettavuus tarvitsee vahvaa yhteistyötä

Sanna Marinin hallitusohjelmassa on liikennepolitiikalla iso rooli. Saavutettavuus ja toimiva liikennejärjestelmä ovat maakunnissa ympäri Suomen elinehto kasvulle ja elinkeinoelämälle. Saavutettavuuden merkitys korostuu erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Hallituksen parlamentaarisesti käynnistämä valtakunnallinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on edennyt lausuntovaiheeseen. Työ ei ole kuitenkaan valmistunut…

Metsäpolitiikassa tarvitaan pitkäjänteisyyttä

Metsät peittävät yli 70 prosenttia Suomen pinta-alasta ja olemme suhteellisesti Euroopan metsäisin maa, joten on hyvin ymmärrettävää, että metsät ja metsien hoito herättävät suomalaisissa vahvoja tunteita. Jokaisella suomalaisella on oma kokemus metsistä ja monesti myös vahva käsitys siitä miten yhteistä…

Back To Top