skip to Main Content

Terveyserojen pienentämien vahvistaa julkista taloutta

Vanha viisaus on, että liikunta ja ennaltaehkäisy ovat parasta mahdollista terveyspolitiikkaa. Kuitenkin väestön ikääntyessä, istumatyön yleistyessä ja nuorten harrastusmaksujen kohotessa mahdollisuus aktiiviseen liikkumiseen vähenee yhteiskunnassa. Liikkumattomuuden lisääntymisen on arvioitu maksavan kansantaloudelle noin kolme miljardia vuosittain. UKK-instituutin laajan selvityksen mukaan summa…

Uusi turvallisuuspoliittinen tilanne korostaa Itä-Suomen asemaa

Eduskunta käsittelee viimeisimpinä asioinaan ennen maaliskuun vaalitaukoa Suomen Nato-jäsenyyden kansallista lainsäädäntöä, jotta oma lainsäädäntömme on valmis jäsenyyden tuomiin muutoksiin, kun vain muiden Nato-maiden ratifiointi on tapahtunut. Tällä luomme valmiuden mahdollisimman nopealle jäsenyydelle uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Tulevan jäsenyyden jälkeenkin meidän tulee…

Innovaatiot luovat pohjaa tulevaisuuden metsäteollisuudelle

”Suomi elää metsästä” on vanha sanonta, mutta se pitää edelleen hyvin paikkansa. Metsät peittävät yli 70 prosenttia Suomesta ja metsäteollisuus on eräs taloutemme peruspilareista. Ala kattaa lähes 20 prosenttia viennistämme. Perinteisten teollisuuden työpaikkojen lisäksi metsäala työllistää niin puunkorjuun, kuljetuksen kuin…

Itäratakokonaisuus etenee sovitulla tavalla

Itäratahanke on viime aikoina ollut paljon julkisuudessa esillä, varsinkin valtiovarainministeriön hieman yksipuolisen selvityksen jälkeen. Itäradalla tarkoitetaan Helsingistä Joensuuhun ja Kuopioon kulkevaa rataa, eikä suinkaan Helsingistä Kouvolaan päättyvää rataa. Eduskunta on tämän yksiselitteisesti linjannut hyväksymässään liikennejärjestelmäsuunnitelmassa vuonna 2021. Suunnitelman sanatarkka kirjaus kuuluu…

Hallitus turvaa maakuntalentojen jatkuvuuden

TIEDOTE                                                                                                                                                          2.2.2023    -On todella hyvä, että hallitus haluaa varmistaa koko maan saavutettavuuden ja tukee vahvasti maakunnallisen lentoliikenteen jatkumista, sanoo kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Seppo Eskelinen (sd). Tänään julkistetussa hallituksen esityksessä vuoden ensimmäiseksi lisätalousarvioksi varataan…

Kohti tulevaa vaalikevättä

Vaalikauden loppukiri on käynnistynyt vuodenvaihteen myötä ja eduskunta istuu vielä viimeiset kuukaudet ennen maaliskuun vaalitaukoa ja huhtikuun alun vaaleja. Paljon asioita on edelleen käsittelyssä, joista merkittävin on tuleva sähkötuki, joka tätä kirjoittaessa on vielä viime hetken valmistelussa. Kulunut vaalikausi on…

Talouspolitiikka on arvovalintoja

Ensi kevään eduskuntavaalien lähestyessä talouspoliittinen keskustelu julkisuudessa kovenee opposition syyttäessä hallitusta holtittomasta velkaantumisesta ja työllisyystoimien puutteesta. Monet talouden ennustajat ovat alentaneet lähivuosien kasvuennusteita ja korostaneet epävarmuuden merkitystä. Tässä ajassa tarvitaan nyt määrätietoista politiikkaa ja nopeaa reagointia. SDP kirkasti omia kantojaan…

Populismi pois maanpuolustuksesta

Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen veteli mutkia suoriksi kirjoituksessaan Pohjois-Karjalan prikaatin uudelleen perustamisesta (Karjalainen 15.11.). Maanpuolustuksemme selkäranka ovat hyvin koulutetut ja varustetut joukot, mutta samalla tulee muistaa, että maata ei puolusteta varuskunnista käsin, vaan tarkoituksenmukaisella varuskuntaverkostolla luomme niin Puolustusvoimille kuin Rajavartiolaitokselle…

Hallituksen ostovoimapaketti luo siltaa vaikean talven yli

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttamat pakotteet ovat ajaneet energian hinnat Euroopassa korkealla, mikä on heijastunut vahvasti myös esimerkiksi elintarvikkeiden sekä asumisen hintaan, kun lämmityskulut ja sähkölaskut kohoavat. Erityisen vahvasti nousseet hinnat ovat osuneet pienituloisiin, joilla asuminen ja liikkuminen muodostavat…

Kansallisesta metsäpolitiikasta pidettävä kiinni

Euroopan komissio antoi kesällä niin kutsun ennallistamisasetuksen, jonka tavoitteena on vastata luontokatoon ja ekosysteemien heikentymiseen. Ehdotuksessa jäsenmaille määrättäisiin sitova ennallistamisvelvoite, joka rajoittaisi alueiden käyttöä. Tavoite koskisi myös metsämaita, joten ehdotuksella olisi merkittävät vaikutukset metsien käytölle kuin puun saannillekin. Komissiolla ei…

Back To Top