skip to Main Content

Politiikan suunta on kääntynyt

Ari Helminen arvosteli Rinteen hallituksen ensimmäistä budjettia lupausten pettämisestä (Karjalainen 21.10.). On totta, että haastava julkisen talouden tilanne ei salli kaikkien hyvien tavoitteiden täysimääräistä toteuttamista heti ensimmäisessä talousarviossa, mutta kuten me äänestäjille viime kevään vaaleissa lupasimme politiikan suunta, on nyt…

Kunnat tarvitsevat hallituksen vahvaa tukea

Kunnat ovat varsin erilaisessa asemassa niin väestörakenteen kuin taloudenkin suhteen. Tuoreet ennusteet maalailevat yhä laajemmin väkiluvun laskua. Politiikan tuleekin vahvemmin rohkaista ihmisiä myös perheen perustamiseen. Rinteen hallituksen ohjelmassa onkin otettu entistä vahvempi ote perhepolitiikkaan. Panostukset lapsiperheiden tukemiseen, varhaiskasvatusoikeuden palautukseen ja…

Mäkisalo-Ropponen ja Eskelinen: Budjetin liikennerahoista Kiteelle tukea

TIEDOTE                                                                                                                                                18.9.2019   Liikenne- ja viestintäministeriö on tänään julkistanut ensi vuoden budjetin osalta pienempien liikennehankkeiden rahoituksen kohdentumista. Savo-Karjala alueella ehdottoman positiivista on, että hallitus osoittaa 2,4 miljoonaa euroa Kiteen Puhoksen Valtatie 6:n ja kantatie 71:n liittymän parannukseen. Lisäksi…

Kevytautot parantavat liikenneturvallisuutta

  TIEDOTE                                                                                                                                             29.8.2019 Seppo Eskelinen:   Kevytautot parantavat liikenneturvallisuutta  Euroopan komission on antanut Suomelle huomautuksen tulevasta kevytautoja koskevasta lainsäädännöstä. Lain tarkoituksena on korvata nykyiset mopoautot rajoittimella varustetuilla henkilöautoilla, joiden maksiminopeus olisi enintään 60 kilometriä tunnissa ja joita saisivat kuljettaa…

Suomi kasvun ja osaamisen tielle

Uuden hallitusohjelman julkaisemisen myötä työllisyyden vahvistaminen ja työllisyysasteemme nostaminen muiden pohjoismaiden tasolle ovat ansaitusti hallinneet julkista keskustelua. Ainut kestävä keino julkisen talouden pitkän aikavälin vahvistamiseen onkin työllisyysaseen nostaminen. Tähän tarvitaan vahvaa näkemystä ja rohkeutta tehdä investointeja tulevaan. Näin voimme turvata…

Back To Top