skip to Main Content

Kunnille rakennetaan vahva silta yli koronaepidemian

Kuntien taloudellinen tilanne oli jo ennen koronaepidemiaa monin paikoin tukala ja epidemia laittoi käyntiin todelliset vaikeudet kuntataloudessa. Jo keväällä kuntien tueksi luotiin nopeasti merkittävä tukipaketti neljännen lisätalousarvion yhteydessä. Tästä huolimatta kunnat tarvitsevat edelleen tukirahoitusta menoista selviämiseen. Hallitus tekikin syksyn budjettiriihen…

Viennin vahvistaminen tehdään yhdessä

Metsäyhtiö UPM:n päätös Jämsän Kaipolan tehtaan sulkemiseksi on jälleen nostanut esille keskustelun suomalaisten tuotteiden ja viennin kilpailukyvystä maailmalla. Vientivetoisena taloutena kansainvälisen talouden ja kaupan heilahdukset näkyvät meillä voimakkaasti. Palkanmuodostus ei suomalaisessa mallissa kuuluu poliitikoille vaan työmarkkinapöytiin, mutta on syytä huomata,…

Seppo Eskelinen: Valkoposkihanhiongelma vaatii nopeita toimia

TIEDOTE                                                                                                                                                2.9.2020   Kansanedustaja Seppo Eskelinen pitää tärkeinä eilen julkistettuja valkoposkihanhityöryhmän esittämiä keinoja, mutta vaatii lisäksi laajempaa alueellista poikkeuslupaa vahinkoja aiheuttavien hanhien poistamiselle nykyistä joustavammin ja pitää tärkeänä, että päätöksenteko poikkeusluvista siirretään maakuntien ELY-keskuksille.   Tarvitaan laajemmille alueille…

Seppo Eskelinen SDP:n puoluehallituksen jäseneksi

TIEDOTE                                                                                                                                                25.8.2020   Seppo Eskelinen SDP:n puoluehallituksen jäseneksi SDP:n puoluekokous valitsi viikonloppuna Tampereella joensuunlaisen kansanedustajan Seppo Eskelisen puoluehallituksen jäseneksi Savo-Karjalan vaalipiiristä. Puoluehallituksen tehtävänä on toimia puolueen päivittäistä toimintaa ohjaavana toimielimenä sekä huolehtia puoluekokouksen ja puoluevaltuuston päätösten toimeenpanosta. ”On…

Talouspolitiikka vaati pitkäjännitteisyyttä

Keskustelu hallituksen talouspolitiikasta koronaepidemiassa on viime ajat hallinnut mediaa. Hallitus esitteli kesäkuun alussa jo vuoden neljännen lisätalousarvion, jossa rahoitusta suunnataan jo koronakriisin jälkeiseen aikaan ja talouden elpymiseen, päätoimien kuitenkin edelleen ollessa vahvasti vielä akuutin tilanteen hoitamisessa. Tulevan kasvun edellytyksiä lisätalousarviossa…

Oikeudenmukainen rahoitus turvattava Sote-maakunnissa

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseksi lähetettiin lausuntokierroksella maanantaina. Jotta voimme tulevaisuudessa turvata sosiaali- ja terveyspalvelut kattavasti koko maassa väestön ikääntyessä on välttämätöntä, että palvelut siirtyvät kunnilta laajemmille harteille, kuten Pohjois-Karjalassa on jo vapaaehtoisesti tehty. Tämä vahvistaa paitsi palveluiden saatavuutta,…

Valkoposkihanhien torjuntaan tarvitaan kestävä ratkaisu

Kari Kulmalan valkoposkihanhia käsittelevä mielipidekirjoitus (Karjalainen 5.6.) on ajankohtainen mutta ihmetyttää pallonheitto nykyiselle hallitukselle. Kasvava ongelma oli näkyvillä viime hallituksen aikana, mutta tilanteeseen ei tartuttu. Nyt akuutissa tilanteessa poikkeuslupia hanhien metsästykseen tulee lisätä, jotta lisävahinkoja voidaan torjua.  Samoin lainsäädännön puolella…

Back To Top