skip to Main Content

Liikenneinfraan historiallisen suuret panostukset

Suomi on pitkien etäisyyksien ja laajalle levinneen asutuksen maa. Ihmisten kuin elinkeinoelämän kannalta toimivat liikenneyhteydet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Samoin päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi meidän tulee pystyä siirtämään yhä kasvava määrän liikennettä kumipyöriltä kiskoille. Liikenne tuottaa noin viidenneksen kaikista kasvihuonepäästöistämme.…

Luontoteko lauantaina 13.4. – jaossa 100 kpl linnunpönttöjä!

Tervehdys! Olen nuorempana harrastanut aktiivisesti metsästystä, kalastusta ja marjastusta. Nyt metsästys on ajanpuutteen vuoksi jäänyt vähemmälle, mutta luonnossa liikkuminen, marjastus ja sienestys ovat edelleen harrastuksia, joista nautin. Metsästä saan paljon voimia arkityölle, lintujen seuraaminen ja niiden laulu vievät ajatukseni maailmaan,…

Kalastus ja luontoliikunta opetusohjelmiin

Suomessa on noin 300 000 metsästäjää ja 1,5 milj. vapaa-ajan kalastajaa. Harrastus periytyy yleensä isältä pojalle. Nykyisin myös äidiltä tyttärelle. 2016 kalastuslain uudistus mahdollisti samalla luvalla kalastamisen koko Suomessa. Tavoitteena oli aktivoida vapaa-ajankalastusta. Toisin on kumminkin käynyt ja kehitys 2000-luvun alun…

Taksilain uudistus ”päin mäntyä”

Sipilän hallituksen ja liikenneministeri Anne Bernerin ajama uusi taksilaki on saanut vaaliteltoilla kyytiä. Laki vapautti taksiliikenteen ja markkinoille on tullut monenlaista yrittäjää. Lain hengessä kalusto, -hinnoittelu, -palveluvelvollisuus iltaisin ja viikonloppuina loppui haja-asutusalueilla, sekä 1.4. tutkinnosta poistuva paikallistuntemus ovat suurimmat muutokset,…

Metsät hyvinvointimme turvaajana!

Suomi elää metsästä on televisiosta tuttu toteamus. Tätä sanontaa voidaan tarkentaa erityisesti Itä-Suomeen. Itä-Suomen metsänkasvuolosuhteet ovat erinomaiset. Vuoden lämpösumma ja kosteus ovat metsänkasvulle hyvät. Uusiutuva metsävarantomme on myös ajankohtaista ympäristö- ja ilmastokeskustelua ajatellen tärkeä tekijä. Luonnonvaraisten metsien säilyttämisen lisäksi hiilinielujen…

SDP on sitoutunut kokomaan raideverkon kehittämiseen

Anu Vehviläinen syytti kirjoituksessaan (Karjalainen 26.3.) Antti Rinnettä Itäradan unohtamisesta, joten lienee syytä tarkentaa SDP:n kantoja. SDP on sitoutunut koko maan rataverkon kehittämiseen. Olemme johdonmukaisesti olleet ajamassa sekä Itäradan kehittämistä, että kolmen tunnin junayhteyttä. Hallitus on sen sijaan kunnostautunut saattamalla…

Lasten ja nuorten oppimisen polkua vahvistettava

Lapsen varhaisvuosiin panostamalla saadaan tutkimusten mukaan paras vaste sijoitetulle koulutuseurolle. Lapsen oppimiskyky on ylivertainen. Maksuton 2-vuotinen esiopetus, 5-6-vuotiaille, auttaisi kaikkia, mutta erityisesti heikommista lähtökohdista ponnistavia lapsia jo ennen koulun aloittamista. Alhaisen syntyvyyden Suomessa on jokaiselle lapselle annettava mahdollisimman hyvä startti…

Aitoa keskustelua pelottelun sijaan

Sampo Terho (sin.) esitti (Karjalainen 19.3.) virheellisiä väittämiä SDP:stä ja puheenjohtaja Rinteestä. Terho pelottelee perikadolla, mikäli SDP pääsee päättämään asioista. Taustalla  on ymmärrettävästi Sinisten hätä puoluekartalta putoamisesta. Toisin kuin hän väittää, me olemme kertoneet avoimesti, miten tulevaisuusinvestoinnit rahoitetaan. Haluamme tehdä…

Mihin ovat kadonneet Keskustan juuret?

Santeri Alkio oli kansanedustaja, eduskunnan varapuhemies ja ministeri kolmessa hallituksessa. Häntä pidetään maalaisliiton ideologisena isänä. Alkio painotti eri yhteiskuntaryhmien välisten erojen tasoittamisen tärkeyttä. Hän oli "köyhän asialla" ja vaati,että edistyksen lippua on pidettävä korkealla. Alkio piti myös tärkeänä maaseudun kehittämistä…

Back To Top