skip to Main Content

Uhkaako työvoiman saatavuus kasvun tietä?

Suomen talous vahvistuu koronan ja rajoitustoimien tuoman notkahduksen jälkeen ja monet talouden ennustajat ovatkin kohottaneet kasvulukuja niin tälle kuin ensi vuodellekin ja kirkastunutta kuvaa ovat tukeneet monet myönteiset uutiset yritysten tulostiedoista. Samaan aikaan kasvun myötä lähes kaikki alat olisivat valmiita…

Suden kannanhoidollinen metsästys etenee

Susi on Suomessa rauhoitettu eläin ja on osa luontoamme. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa elää tällä hetkellä noin 30 susilaumaa, joista valtaosa on kokonaan Suomen puolella ja pieni osa liikkuu itärajan molemmin puolin. Susien kokonaismääräksi on arvioitu noin 200–250 yksilöä. Haja-asutusalueella…

Kohti syksyn budjettiriihtä

Eri talouden ennustajat ovat loppukesän aikana lähes kilpaa nostaneet omia kasvuennusteitaan ylöspäin ja kirkastunutta kuvaa ovat tukeneet monet myönteiset uutiset yritysten tulostiedoista ja kohentuneista työllisyysluvuista. Suomi on selvinnyt moniin Euroopan maihin nähden koronapandemiasta vähäisemmin vaurioin ja synkimmät ennusteet epidemian alkuvaiheessa…

Poliisien resurssit turvattava pitkäjänteisesti

Valtiovarainministeri Saarikko (kesk.) julkisti elokuun alkupuolella valtiovarainministeriön esityksen ensi vuoden budjetiksi ja pohjaksi koko hallituksen syyskuun alun budjettiriiheen. Merkille pantavaa esityksessä oli aukko poliisin rahoituksessa tulevalle vuodelle, mikä uhkaa merkittävästi operatiivisen toiminnan turvaamista. Poliisihallituksen oman arvion mukaan ministeriön esitys toteutuessaan…

Itä-Suomen liikennehankkeet huomioitu hyvin Väyläviraston suunnitelmassa

TIEDOTE                                                                                                                                              2.7.2021   -Olen tyytyväinen, että moni Itä-Suomen ja Savo-Karjalan kannalta tärkeistä hankkeista on listattu Väyläviraston tänään julkistetussa luonnoksessa investointiohjelmaksi, sanoo kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Seppo Eskelinen. Väylävirasto julkisti tänään luonnoksensa investointiohjelmaksi seuraavalle kahdeksalle vuodelle liittyen eduskunnan…

Ryhmäpuheenvuoroni Valtioneuvoston selonteosta valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta

Sd-ryhmäpuhe, Seppo Eskelinen Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021–2032    Arvoisa puhemies! On erittäin tärkeää, että saamme tänään käydä tämän palautekeskustelun liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnön pohjalta. Kun valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma saa myös eduskunnan siunauksen, kauan odotetun suunnitelman toimeenpano pääsee kunnolla vauhtiin.…

Vahva yhteistyö edistää Itä-Suomen saavutettavuutta

Tätä kirjoittaessani historian ensimmäinen valtakunnallinen 12-vuotinen suunnitelma koko liikennejärjestelmän kehittämisestä on parhaillaan eduskunnassa käsittelyssä ja etenee vielä ennen kesätaukoa suureen saliin hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen Väylävirasto voi laatia monivuotisen investointiohjelman, joka toimii tulevien budjettivalmistelujen pohjana. Jo vuonna 2019 alkaneen työn aikana…

Itä-Suomen rakennerahastotuet turvattava

Julkisuudessa on käyty paljon maakuntien keskinäistä köydenvetoa EU:n rakennerahastojen tukien kohdentumisesta Suomessa. Rahastojen myöntämä tuki ja niihin kytköksissä oleva kansallinen rahoitus ovat tarkoitettu alueellisten erojen tasaamiseen maiden sisällä. Politiikan peruspilarina tuleekin edelleen olla, että varat kohdennetaan oikeudenmukaisesti alueiden tarpeiden mukaan.…

Perussuomalaisten oma linja hukassa

Kansanedustaja Jussi Wihonen kritisoi hallituksen työllisyyspolitiikkaa (Karjalainen 5.6.) ja syytti velkaantumisesta jälkipolvien piikkiin. Politikkaa voi kritisoida, mutta korona-ajan hallituksen toimet ovat kiistatta olleet menestys. Meillä on samaan aikaan pystytty sekä hillitsemään epidemiaa että tukemaan taloutta. Hallitus on noudattanut sitä politiikkaa,…

Back To Top