skip to Main Content

Ehdolla Eduskuntaan

Olen tehnyt pitkän uran maakunta- ja kuntapolitiikassa. Tuellanne haluan ottaa askeleen eteenpäin, tulla valituksi edustajaksenne eduskuntaan.  Viisitoista vuotta maakuntavaltuuston puheenjohtajana on antanut hyvän kokemuksen edunvalvonnasta ja miten sitä tehdään. Lainsäädäntötyön lisäksi kansanedustajan työ on tehdä työtä maan ja erityisesti kotimaakunnan hyväksi. Maakuntamme elinvoimaisuuden turvaamiseksi ja sen kehittämiseksi tarvitaan määrätietoista työtä, ja tässä työssä onnistuakseen kansanedustajalta vaaditaan laajaa kokemusta ja hyvää kykyä verkostoitua. Sitä minulla on ja sen osaamisen haluan kansanedustajananne antaa käyttöönne.

Kaupunginvaltuuston- ja -hallituksen puheenjohtajuudet ovat antaneet minulle mahdollisuuden olla kehittämässä maakuntamme pääkaupunkia Joensuuta niin, että se on kaupunkilaisten hyvä elää ja samalla luo edellytyksiä koko maakuntamme kehitykselle tavalla, jossa huolehditaan turvallisen elämisen edellytykset jokaiselle ihmiselle, luonnon hyvinvointia unohtamatta. Hyvinvointimme rakentuu ihmisten osaamiseen ja mahdollisuuteen osallistua mielekkään työn kautta sen rakentamiseen. Tämä edellyttää sitä, että meillä on mahdollisuus hyvään koulutukseen ja tieteelliseen tutkimukseen mm. nämä luovat edellytyksiä elinvoimaiselle elinkeinotoiminnalle, ja sitä kautta ihmisille työtä ja toimeentuloa.

Suomalaisten elämää ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita on Sipilän hallituksen toimesta ravisteltu nyt päättyvän vaalikauden ajan. Ihmisten, erityisesti vähäosaisten, turvallisen elämän edellytyksiä on kyseenalaistettu. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuutena toiminut sopimisen ja neuvottelemisen kulttuuri on heitetty romukoppaan. Työelämän pelisäännöistä kolmikantaan perustuva sopimisen kulttuuri on romutettu. Sosialidemokraattien määrätietoisen työn tuloksena rakennettu suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan malli, jossa pidetään kaikista huolta, on kyseenalaistettu. Lähes joka kolmas eläkeläinen taistelee toimeentulon rajamailla, 140 000 lapsiperhettä kärsii köyhyydestä ja noin 70 000 nuorta on syrjäytynyt. Kysyttävä on, onko tämä se suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, joka huolehtii ihmisen elämisen edellytyksistä hänen elämänsä kaikissa vaiheissa? Vastaukseni ja sosialidemokraattien vastaus on, ei ole, nyt tarvitaan suunnan muutos.

Sosialidemokraattina haluan nostaa oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, turvallisuuden, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen ja ihmisyyden kunnioittamisen periaatteet politiikan keskiöön. Kokemukseni on osoittanut, että saadaksemme aikaan muutosta, ja sitä kautta positiivisia tuloksia, tarvitaan määrätietoisuutta, rohkeutta, osaamista, kuuntelemisen taitoa sekä sitkeyttä ja kykyä hyvään yhteistyöhön. Uskon, että näin saamme toteutetuksi asettamiamme tavoitteita. Siksi olen mukana 2019 eduskuntavaaleissa. Tule mukaan työhön suomalaisten turvaksi rakennetun hyvinvointiyhteiskunnan palauttamiseksi. Nyt harjoitetun politiikan suunnan muuttaminen yhdessä tehden on mahdollista. Tule tukemaan muutosta, yhdessä tehden se onnistuu!

Back To Top