skip to Main Content

Hallituksen vahvistettava kuljetusalan toimintaedellytyksiä

Suomi on pitkien etäisyyksien maa, jossa teollisuuden ja elinkeinoelämän kuljetusten kivijalan muodostaa raskas liikenne. Kumipyörillä liikkuvat niin kotimarkkinoiden kuin vientiteollisuuden kannalta elintärkeät raaka-aineet ja lopputuotteet. Hyvin toimiva kuljetusjärjestelmä onkin talouden verisuonisto, jonka toimivuus on taloutemme ja viennin kannalta keskeistä.

Viime aikoina mediassa on syystäkin käyty paljon keskustelua kuljetusalan ja kuljetusyrittäjien toimintaedellytyksistä. Polttoaineen hinta on noussut voimakkaasti, mikä ajanut monia kuljetusalan yrittäjiä vaikeaan tilanteeseen. Vaikka oppositio niin kovin väittääkin, hinnannousun taustalla ei kuitenkaan ole hallituksen politiikka tai veronkorotukset, vaan ennen kaikkea raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan voimakas nousu.

Eräs kuljetusyrittäjien toimintaa helpottava seikka olisi niin sanotun ammattidieselin käyttöönotto, jossa raskaan liikenteen osalta dieseliä verotettaisiin muissa ajoneuvoissa käytettävää polttoainetta kevyemmin. Hallitusohjelman mukaisesti myös meillä tulisikin pikaisesti edistää ammattidieselin käyttöönottoa ja siihen vaadittavia lakimuutoksia. Tällä hetkellä ammattidiesel on käytössä useissa EU-maissa.

Aikaperusteisen tienkäyttömaksun eli vinjettimaksun käyttöönottoa tulisi meillä myös viedä eteenpäin hallitusohjelman mukaisesti. Tämä tarkoittaisi mahdollisuutta periä myös ulkomaiselta raskaalta liikenteeltä käyttömaksu esimerkiksi kauttakulkuliikenteestä. Tämä toisi lisätuloja valtiolle esimerkiksi väyläverkkomme perusparannukseen ja kehittämiseen.

Hallitus on pyrkinyt auttamaan kuljetusyritysten tilannetta jatkamalla alueellista Pk-yritysten kuljetustukea. Tuki on ollut jo pitkään syrjäseutujen kuljetusyrityksillemme tärkeä. Se alentaa tuotteiden pitkistä kuljetusmatkoista aiheutuvia lisäkustannuksia ja siten parantaa yritystoimintamme kilpailukykyä. Kuljetustukijärjestelmän turvaaminen onkin erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen elinvoiman kannalta keskeistä myös jatkossa.

On koko maan talouden ja työllisyyden toipumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää, että teollisuuden ja elinkeinoelämän kuljetukset voidaan hoitaa jatkossakin varmasti, tehokkaasti ja turvallisesti. Tästä hyötyvät niin yrittäjät, kuljetusalan työntekijät kuin koko Suomen talous.

 

-Seppo Eskelinen

kansanedustaja (sd)

Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen

 

 

Julkaistu sanomalehti Karjalaisessa 1.2.2022.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back To Top