skip to Main Content

Jätelain uudistus valmistumassa

Pitkään valmistelussa ollut jätelain uudistus on valmistumassa ja tulossa eduskunnan isoon saliin käsittelyyn lähiviikkoina. Uudistus antaa meille keinoja vähentää jätteen määrää sekä lisää mahdollisuuksia jätteiden lajittelun ja kierrätyksen lisäämiseen. Lain tavoitteena on nostaa tulevan 15 vuoden aikana jätteiden kierrätysaste 40:sta jopa 65 prosenttiin.

Kotitalouksille uudistus tarkoittaa konkreettisesti entistä parempia jätehuollon palveluja. Pakkausjätteen ja biojätteen lajittelu ja sen erilliskeräys tulee jatkossa järjestää kaikille kiinteistöille, joilla on yli 5 huoneistoa. Samoin biojätteen keräys laajenee myöhemmin kaikille kiinteistöille yli 10 000 asukkaan taajamissa.

Kuntien on jatkossa kilpailutettava erilliskerättävien jätteiden kuljetukset.  Sekalaisen yhdyskuntajätteen ja saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetukset kunta voisi    edelleen laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä siirtää kiinteistön haltijan järjestettäväksi.

Paljon aiheestakin keskustelua on herättänyt esitys, että kuntien kilpailutuksessa olisi jatkossa kiinnitettävä erityistä huomioita urakka-alueiden jakamiseen siten, että kaiken kokoisilla kuljetusyrityksille on jatkossa mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin ja saada kuljetusurakoita. Näin tukisimme vahvemmin aluetaloutta ja paikallisia pienyrittäjiä sekä työllisyyttä.

Eniten on keskustelua ovat kuitenkin herättäneet siirtymäajat, erilliskerätyn jätteen osalta kaksi vuotta ja sekajätteen osalta viisi vuotta sekä yrittäjien kritiikki, joka kohdistuu ennen kaikkea kaksoisjärjestelmästä luopumiseen. Kuntatoimijat taas kritisoivat kaksoisjärjestelmän säilyttämistä, koska sen on nähty heikentäneen keskitetyn keräyksen organisointia. Kaksoisjärjestelmässä tähän saakka kunta on voinut valita, kilpailuttaako se jätteen kuljetukset vai hankkiiko kiinteistön haltija jätteidensä kuljetuspalvelut itse. Nyt tulevassa lakiesityksessä kaksoisjärjestelmä olisi säilymässä yhdyskuntajätteen osalta.

Tärkeää on lain valmistuttua rakentaa luottamusta eri toimijoiden kesken, jotta uudistus saataisiin hyvässä yhteistyössä liikkeelle nopeasta siirtymäaikataulusta huolimatta ja pystyisimme yhteisellä päätöksillä tukemaan työllisyyttä ja aluetaloutta aiempaa paremmin.

 

-Seppo Eskelinen

kansanedustaja (sd)

 

Julkaistu Viikko-Pohjois-Karjala -lehdessä 25.2.2021.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back To Top