skip to Main Content

Kansallisesta metsäpolitiikasta pidettävä kiinni

Euroopan komissio antoi kesällä niin kutsun ennallistamisasetuksen, jonka tavoitteena on vastata luontokatoon ja ekosysteemien heikentymiseen. Ehdotuksessa jäsenmaille määrättäisiin sitova ennallistamisvelvoite, joka rajoittaisi alueiden käyttöä. Tavoite koskisi myös metsämaita, joten ehdotuksella olisi merkittävät vaikutukset metsien käytölle kuin puun saannillekin.

Komissiolla ei ole perussopimusten puitteissa toimivaltaa metsäpolitiikassa, vaan päätökset kuuluvat jäsenmaille. Kuitenkin esimerkiksi ympäristö- tai talouspolitiikan kautta vaikutukset ulottuvat myös vahvasti metsäsektorille. Nyt on merkittävänä vaarana, että komission ehdotus asettaa kotimaisen metsätaloutemme kestämättömään tilanteeseen.

Metsät peittävät yli 70 prosenttia Suomesta ja metsäteollisuus on eräs taloutemme peruspilareista. Ala kattaa lähes 20 prosenttia viennistämme ja työllistää erityisesti maakunnissa. Onkin tärkeää, että meillä on tulevaisuudessakin riittävästi hyvälaatuista puuta teollisuuden tarpeisiin. Venäjän tuonnin loputtua tarvitsemmekin entistä enemmän kotimaista puuta.

Jo pelkkien ennallistamisen kustannuksien on arvioitu olevan miljardiluokkaa, minkä lisäksi vaikutukset ulottuisivat vahvasti koko kansantalouteemme, niin teollisuuden toimintaedellytysten, työllisyyden kuin myös yksityisten metsänomistajienkin näkökulmasta. Komission tavoite luontokadon ehkäisemiseksi on kannatettava, mutta keinoja tulee edelleen tarkastella kriittisesti.

Suomalainen metsätalous on jo kauan perustunut kattavaan ja maailman kärkeä olevaan tutkimustyöhön sekä metsänhoitoon ja se on myös ympäristön näkökulmasta kestävää. Tätä työtä vahvistavat meillä laajat luonnonsuojelualueet sekä esimerkiksi Metso- ja Helmi-ohjelmat, joilla on saatu paljon hyviä tuloksia aikaan suojelutyössä.

Tutkimustyöhön perustuvalla metsien hoidolla voimme ottaa huomioon metsien käytön eri tavoitteet. Tätä tietotaitoa meidän tulee painottaa vahvasti tulevissa neuvotteluissa, kun komission ehdotusta käsitellään ja lopullista lainsäädäntöä muodostetaan. Yksi ylhäältä annettu malli ei sovi erityisesti pohjoismaille, joille metsätalouden merkitys on valtava.

Samalla meidän tulee käydä perusteellinen keskustelu EU:n toimivallasta metsäasioissa. Metsäpolitiikan tulee edelleen pysyä vahvasti jäsenmaiden omassa toimivallassa.

 

-Seppo Eskelinen

kansanedustaja (sd)

Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen

 

Julkaistu Karjalaisessa ja Savon Sanomissa 26.10.2022.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back To Top