skip to Main Content

Kaupan alan haasteisiin vastattava päättäväisesti

Suomen talous on hyvää vauhtia toipumassa koronan aiheuttamasta kuopasta. Pandemia ei ole kuitenkaan kohdellut kaikkia aloja tasaveroisesti. Erityisesti tämä on näkynyt kotimaisen kaupan ja varsinkin kotimaisen erikoiskaupan osalta.  Verkkokaupan kasvu ja lisääntynyt kansainvälinen kilpailu ovat johtaneet monin paikoin perinteisten kivijalkakauppojen myynnin laskuun ja kannattavuuden heikentymiseen. Tyhjät liiketilat monien kaupunkien keskustoissa kertovat karua kieltään.

Myös muuttuneet kulutustottumukset ovat omalta osaltaan vähentäneet kaupan alan toimintaa ja asiakkaita, mutta samalla avanneet alalle uusia mahdollisuuksia. Voimistuva kaupungistuminen on vienyt merkittävän joukon pienten paikkakuntien asiakkaista. Kaupan alan haasteet 2020-luvulle ovat moninaiset ja yhtä hopealuotia tilanteeseen ei ole.

Kaupan ala on eräs suurimpia työllistäjiämme. Se kattaa noin kymmenen prosenttia bruttokansantuotteesta ja sen palveluksessa työskentelee noin 280 000 suomalaista erilaisissa tehtävissä. Lisäksi erilaisten logistiikka-, varastointi- ja muiden palvelujen muodossa vaikutukset ulottuvat paljon laajemmalle. Ala on vahvasti työvoimavaltainen ja työllistää erityisesti nuoria ja esimerkiksi kesätyöt kaupan kassalla ovat olleet monelle nuorelle ensimmäinen portti työelämään.

Moni kaupan työntekijä on kuitenkin lomautusten myötä vaihtanut alaa. Työhyvinvointi ja työntekijöiden asema tuleekin asettaa erityisen tärkeään asemaan alan tulevaisuutta pohtiessa. Isoja kysymyksiä ovat riittävä toimeentulo, minimituntisopimusten sisältö, nollatuntisopimuksista irti pääseminen, perheen ja työn yhteensovittaminen sekä panostaminen työntekijöiden koulutukseen ja työhyvinvointiin. Kaupan alan on parannettava työnantajakuvaansa, jotta se pärjää kasvun mukana työvoimasta kilpailtaessa.

Olen jäsenenä työ- ja elinkeinoministeriön asettamassa kaupan alan parlamentaarisessa seurantaryhmässä, jossa pohdimme kotimaisen kaupan tulevaisuuden näkymiä ja esille nousevia uhkakuvia sekä niihin vastaamista. Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu kaupan alan tulevaisuusselonteon laatiminen, jotta toimialaa voidaan kehittää strategisesti ja pitkäjänteisesti sekä huomioida muuttunut toimintaympäristö entistä paremmin.

Työ tehdään laajasti eri sidosryhmiä kuullen. Näin voidaan parhaiten turvata alan elinvoima ja sen toimintaedellytykset pitkälle tulevaisuuteen. Työn tavoitteena on ensi kevään aikana saada selonteko valmiiksi, joka loisi pohjaa vastaamaan kaupan alan tulevaisuuden haasteisiin ja kilpailukykyyn.

 

-Seppo Eskelinen

kansanedustaja (sd)

Kaupan alan parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen

 

Julkaistu sanomalehti Karjalaisessa 3.11.2021.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back To Top