skip to Main Content

Metsäpolitiikassa tarvitaan pitkäjänteisyyttä

Metsät peittävät yli 70 prosenttia Suomen pinta-alasta ja olemme suhteellisesti Euroopan metsäisin maa, joten on hyvin ymmärrettävää, että metsät ja metsien hoito herättävät suomalaisissa vahvoja tunteita. Jokaisella suomalaisella on oma kokemus metsistä ja monesti myös vahva käsitys siitä miten yhteistä metsäomaisuuttamme tulisi hoitaa.

Marinin hallituksen ohjelmassa on haluttu tarkastella metsäpolitiikkaa useasta eri näkökulmasta. Siinä kiinnitetään huomiota metsien rooliin niin ekologisessa kuin taloudellisessa mielessä sekä kestävän puuntuotannon näkökulmasta, virkistyskäytön turvaamiseksi ja hiilinielujen riittävästä tasosta. Tasapainoisella politiikalla voimme ottaa kestävästi huomioon eri metsiemme käytön tavoitteet.

Metsäteollisuus on eräs kansantaloutemme peruspilareista. Ala tuo yli 20 prosenttia Suomen vientituloista ja työllistää erityisesti maakunnissa. On tärkeää, että meillä on riittävästi kotimaista hyvälaatuista puuraaka-ainetta niin sahojen kuin metsäteollisuuden tarpeisiin. Suomalaisessa metsänhoidossa on jo yli sadan vuoden perinne talousmetsien kestävästä hoidosta, ja siitä että hakkuut säilyvät kestävällä tasolla metsien kasvuun nähden.  Leipä moneen suomalaiseen pöytään tulee edelleen metsäteollisuudesta ja se on edelleen yksi vahvoista kasvualoistamme.

Metsillä on myös tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Puut ja muu biomassa sitovat yhteyttämisen tuloksena hiilidioksidia ilmakehästä eli ne toimivat merkittävinä hiilinieluina. Tätä tavoitetta tukee myös hallituksen esitys metsittämisen tueksi, jolla tuetaan joutoalueiden, kuten maatalouskäytön ulkopuolelle jääneiden peltolohkojen ja entisten turvetuotantoalueiden metsittämistä.

Metsähallitus hoitaa ja hallinnoi Suomessa valtion metsiä. Sen uudet omistajapoliittiset linjaukset hyväksyttiin viime huhtikuussa. Uusissa linjauksissa panostetaan aktiiviseen luonnonhoitoon, ilmastokestävyyteen sekä virkistyskäytön huomiointiin, kuitenkaan puuraaka-aineen saatavuutta ja työllisyysnäkökohtia unohtamatta. Linja turvaa myös edelleen puun saatavuuden teollisuuden käyttöön kestävillä metsänhoidon tavoitteilla. Metsähallitukselle asetettiin lisäksi ensimmäistä kertaa hiilinielujen kasvutavoite.

Hyvin hoidettu ja elinvoimainen metsä edistää myös erä- ja luontomatkailun, metsästyksen, kalastuksen sekä virkistyskäytön edellytyksiä. Tällä on myös erityisen vahva työllisyysvaikutus erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Matkailun ja luontomatkailun kasvuun on hallitus myös vastannut lisärahoituksella luontopalveluille.

Tarvitaan vahvaan tutkimustietoon perustuvaa metsäpolitiikkaa sekä eri näkökohdat huomioivaa kansalaiskeskustelua. Meillä Suomessa on jo yli sadan vuoden perinteet hyvästä metsänhoidosta ja eri metsänkäyttötavoitteiden yhteensovittamisesta. Tällä tiellä on edelleen hyvä jatkaa kohti tulevaa.

 

-Seppo Eskelinen, kansanedustaja (sd)

Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen

 

Julkaistu Viikko-Pohjois-Karjala -lehdessä 3.12.2020.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back To Top