skip to Main Content

Näpit irti kansallisesta metsäpolitiikasta

Euroopan komissio antoi kesällä niin kutsun ennallistamisasetuksen, jonka tavoitteena on vastata luontokatoon ja ekosysteemien heikentymiseen. Ehdotuksessa jäsenmaille määrättäisiin laaja ja sitova ennallistamisvelvoite, joka rajoittaisi alueiden käyttöä. Tavoite koskisi myös metsämaita, joten ehdotuksella olisi merkittävät vaikutukset metsien käytölle kuin puun saannillekin.

Komissiolla ei ole perussopimusten puitteissa toimivaltaa metsäpolitiikassa, vaan päätökset kuuluvat jäsenmaille. Kuitenkin esimerkiksi ympäristö- tai talouspolitiikan kautta vaikutukset ulottuvat myös vahvasti metsäsektorille. Nyt on merkittävänä vaarana, että komission ehdotus asettaa kotimaisen metsätalouden kestämättömään tilanteeseen.

Metsät peittävät yli 70 prosenttia Suomesta ja metsäteollisuus on eräs taloutemme peruspilareista. Ala kattaa lähes 20 prosenttia viennistämme ja työllistää erityisesti maakunnissa. Onkin tärkeää, että meillä on tulevaisuudessakin riittävästi hyvälaatuista puuta teollisuuden tarpeisiin. Venäjän tuonnin loputtua tarvitsemmekin entistä enemmän kotimaista puuta.

Komission tavoite luontokadon ehkäisemiseksi on hyvä ja kannatettava, mutta keinoja tulee edelleen tarkastella kriittisestikin. Suomalainen metsätalous on jo kauan perustunut kattavaan sekä jatkuvaan tutkimustyöhön ja se on myös ympäristön näkökulmasta kestävää. Olemme täällä osanneet kestävästi sovittaa yhteen sekä puuntuotannon että metsäluonnon turvaamisen.

Myös hallituksen ohjelmassa on tarkasteltu metsäpolitiikkaa useasta näkökulmasta. Siinä kiinnitetään huomiota metsien rooliin niin ekologisessa kuin taloudellisessa mielessä sekä kestävän puuntuotannon näkökulmasta, virkistyskäytön turvaamiseen ja hiilinielujen riittävään tasoon.

Tutkimustyöhön perustuvalla metsien hoidolla voimme ottaa huomioon metsiemme käytön eri tavoitteet. Tätä tietotaitoa meidän tulee painottaa vahvasti tulevissa neuvotteluissa, kun komission ehdotusta käsitellään ja lopullista lainsäädäntöä muodostetaan. Yksi ylhäältä annettu malli ei sovi erityisesti pohjoismaille, joille metsätalouden merkitys on valtava.

Samalla meidän tulee käydä perusteellinen keskustelu EU:n toimivallasta metsäasioissa. Metsäpolitiikan ja metsätalouden säätelyn tulee edelleen pysyä vahvasti jäsenmaiden omassa toimivallassa.

 

-Seppo Eskelinen

kansanedustaja (sd)

Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen

 

 

Julkaistu Warkauden Lehdessä 15.10.2022.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back To Top