skip to Main Content

Päättäväisesti kohti energiaomavaraisuutta

Venäjän raakalaismainen hyökkäys Ukrainaan on humanitaarisen katastrofin ohella nostanut myös huoltovarmuutemme ja erityisesti energian saannin vahvasti esille. Venäjä on massiivinen fossiilisten polttoaineiden viejä ja saakin merkittävän osan vientituloistaan Eurooppaan viedystä öljystä ja kaasusta. Sodan myötä energia on noussut jälleen poliittiseksi aseeksi, kun Eurooppa tekee pikaisesti eroa fossiilisesta energiasta ja näin myös Venäjän tuonnista.

Hallituksen varautumisen ministerityöryhmä julkisti viime kuussa laajan paketin vihreän siirtymän tukemiseksi ja energiaomaraisuuden vauhdittamiseksi, joka kattaa toimia yhteensä yli 700 miljoonalla tämän ja ensi vuoden aikana. Paketti käsittää sisältää laajasti keinoja niin kotimaisten biopolttoaineiden saatavuuden vahvistamiseen, vihreiden energiainvestointien vauhdittamiseen ja fossiilista polttoaineista irtautumiseen sekä puhtaampien lämmitysratkaisujen tukemiseen. Tavoitetta tukee myös Olkiluodon kolmannen ydinvoimalan energiatuotannon hiljattainen käynnistyminen, jonka myötä sähköntuotannon omavaraisuutemme vahvistuu merkittävästi.

Venäjän vastaiset pakoteet ovat merkinneet myös puun tuonnit pysähtymistä ja kotimaisen puuntarpeen voimakasta kasvua. Tämän vuoksi hallitus vauhdittaakin osana vihreän siirtymän pakettia metsäteollisuuden kotimaisen puun ja metsähakkeen saantia suuntaamalla 40 miljoonaa puuterminaaliverkoston kehittämiseen sekä 10 miljoonaa yksityisteiden korjaamiseen, jotta puukuljetukset voidaan paremmin turvata metsästä tehtaisiin.

Metsien hoitoon panostaminen, niin ensiharvennusten lisääminen kuin hakkuutähteiden entistä parempi talteenotto, tukevat ilmastotyötä ja energiatalouttamme. Metsämaakuntana hallituksen toimilla on suuri merkitys koko Pohjois-Karjalan teollisuudelle ja työllisyydelle, mutta myös laajemmin koko Itä-Suomelle.

On myös ensiarvoisen tärkeää, että siirtymä kohti puhtaampaa energiaa on sekä sosiaalisesti että alueellisesti oikeudenmukainen. Energian hintojen voimakkaaseen nousuun vastaamiseksi hallitus tekikin kehysriihessään yhteensä 120 miljoonan etupainotteiset indeksikorotukset moniin sosiaalietuuksiin, jotta ihmisten ostovoima vastaisi paremmin nousseita kustannuksia. Tämä tukee erityisesti kaikkein pienituloisimpia nousevien hintojen paineessa.

Samalla tulee pitää mielessä, että Suomi on jo pitkään ollut puhtaan teknologian ja päästöttömien energiaratkaisujen edelläkävijä, jota hallituksen tuoreet päätökset edelleen vahvistavat. Laaja muutos Euroopassa kohti puhtaampaa energiatuotantoa avaa myös ovia suomalaiselle osaamiselle ja vientiteollisuudelle. Kehitystä samalla vahvasti tukevat EU:n eri rahoitustyökalut, joita meidän on osattava nyt täysipainoisesti hyödyntää.

 

-Seppo Eskelinen

kansanedustaja (sd)

 

Julkaistu Viikko-Pohjois-Karjala -lehdessä 5.5.2022.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back To Top