skip to Main Content

Poliisien resurssit turvattava pitkäjänteisesti

Valtiovarainministeri Saarikko (kesk.) julkisti elokuun alkupuolella valtiovarainministeriön esityksen ensi vuoden budjetiksi ja pohjaksi koko hallituksen syyskuun alun budjettiriiheen. Merkille pantavaa esityksessä oli aukko poliisin rahoituksessa tulevalle vuodelle, mikä uhkaa merkittävästi operatiivisen toiminnan turvaamista.

Poliisihallituksen oman arvion mukaan ministeriön esitys toteutuessaan heikentäisi ensi vuoden rahoitusta jopa 35 miljoonalla nykytasoon verrattuna, mikä johtaisi merkittäviin paineisiin henkilöstön osalta ja tätä kautta myös operatiivisen toiminnan kattavuuden vaarantumiseen. Poliisin toiminnan isoin menoerä ovat juuri henkilökustannukset, joten toteutuessaan ehdotus johtaisi väistämättä poliisien määrän vähenemiseen.

Turvallisuuden varmistaminen ja lainvalvonta ovat eräitä yhteiskuntamme perustehtäviä, joiden tulee olla turvattuna koko maassa. Kansalaisten tulee jatkossakin voida luottaa poliisin toimintaan ja siihen että hädän hetkellä apua on saatavissa kohtuullisessa ajassa. Tällä on valtaisa merkitys kansalaisten arjen turvallisuuden kannalta.

Jotta poliisin operatiivinen toiminta voidaan turvata, on nämä vähennykset pystyttävä perumaan hallituksen budjettiriihessä. Hallitus on ohjelmassaan päinvastoin sitoutunut poliisin määrän kasvattamiseen ja poliisin toimintaedellytysten vahvistamiseen. Hallitusohjelman mukaan poliisien määrä nostetaan 7500:een, mutta nyt esitettyjen vähennysten myötä tämä tavoite uhkaa vesittyä ja suunta kääntyä. Lisäksi keväällä hyväksytyssä sisäisen turvallisuuden selonteossa linjattiin vuoteen 2030 saakka poliisien lisäresursoinneista. Asiaan tuleekin puuttua vielä vahvasti tulevassa budjettiriihessä ja korjata asia.

Jatkossa on ensiarvoisen tärkeää, että hallitusohjelman tavoitteita viedään yhdessä poliisihallinnon kanssa eteenpäin ihmisten arjen turvallisuuden parantamiseksi, harva-alueiden yhteistyön ja poliisiresurssien lisäämiseksi sekä kattavan toimipisteverkoston turvaamiseksi. Pitkäjänteinen rahoitus turvaa parhaiten poliisin toiminnan vahvistamisen koko maassa.

 

-Seppo Eskelinen

kansanedustaja (sd)

Poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja

 

Julkaistu sanomalehti Karjalaisessa 20.8.2021.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back To Top