skip to Main Content

Suden kannanhoidollinen metsästys etenee

Susi on Suomessa rauhoitettu eläin ja on osa luontoamme. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa elää tällä hetkellä noin 30 susilaumaa, joista valtaosa on kokonaan Suomen puolella ja pieni osa liikkuu itärajan molemmin puolin. Susien kokonaismääräksi on arvioitu noin 200–250 yksilöä.

Haja-asutusalueella häirikkösudet ovat aiheuttaneet valitettavan monin paikoin tuhojaan esimerkiksi karjalle sekä kotieläimille viime viikkoina esimerkiksi Keski-Karjalassa. Samoin asutuksen liepeille tulleet susilaumat ovat lisänneet ihmisten pelkoja arjessa ja huolta erityisesti pienten lasten koulumatkojen osalta.

Jo monena syksynä hirvenmetsästys ja metsästyskoiraharrastus ovat maakunnassa olleet vaikeuksissa ja tänäkin syksynä on useita murheellisia tapauksia metsästyskoirien osalta. On tärkeää turvata metsästysmahdollisuuksien harrastaminen sekä mahdollistaa metsästyskoirien käyttö ja kasvattaminen turvallisesti.

Tällä hetkellä Suomessa suden metsästys ei ole lain mukaan mahdollista, vaan ainoastaan yksittäisiä susia on voitu metsästää riistakeskuksen ja viranomaisten niin sanotuilla vahinko- ja turvallisuusperusteisilla poikkeusluvilla, esimerkiksi häirikkösusien poistamiseksi pihapiireistä.

Maa- ja metsätalousministeriön työryhmä päätyi viime vuoden marraskuussa esittämään suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimista, mikäli kanta ylittää suotuisan suojelun tason. Tällä tasolla tarkoitetaan suojelutasoa eli tutkimukseen perustuvaa raja-arvoa, jolloin kanta on elinkelpoinen. Susikannan ylittäessä tämän tason voidaan kannanhoidollinen metsästys sallia.

Luonnonvarakeskus selvittää hankkeessaan parhaillaan suotuisan suojelun tasoa Suomessa ja julkaisi syyskuun alussa väliraportin, jossa käydään läpi suotuisan suojelun tasoon liittyvää kriteeristöä. Ensimmäiset arviot valmistuvat jo tänä syksynä, jonka jälkeen meillä on tarvittavat työkalut määritellä suotuisa taso ja sen kautta mahdollisuus kannanhoidollisen metsästyksen sallimiselle Suomessa. Tavoitteena on, että talvella 2022 suden kannanhoidollinen metsästys otetaan käyttöön.

Susipolitiikka herättää ymmärrettävästi paljon keskustelua ja vahvoja tunteita. Luottamus rakentuu kuitenkin vain luotettavalla kanta-arviolla ja toimenpiteillä, joilla kasvava susikanta pysyy järkevällä tasolla. Häirikkösusien uhkaan tulee puuttua päättäväisesti ja meillä tulee olla mahdollisuus kannanhoidolliseen metsästykseen osana susikannan hoitoa, jotta voimme säädellä kannan tasoa ja ehkäistä vahinkoja niin kuin muidenkin petoeläinten osalta tapahtuu.

-Seppo Eskelinen
kansanedustaja (sd)
Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen

 

Julkaistu sanomalehti Karjalaisessa ja Viikko-Pohjois-Karjala -lehdessä 23.9.2021.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back To Top