skip to Main Content

Taksilain laaja korjaussarja maaliin

Eduskunta hyväksyi niin kutsutun taksilain laajan korjaussarjan, jolla palautetaan luottamus taksipalveluiden käyttäjille sekä luodaan paremmat edellytykset rehtiin taksiyrittämiseen. Viime hallituskaudella tehdyn katastrofaalisen taksilain uudistuksen vaikutukset ovat tuntuneet erityisesti harvaan asutun alueen ja kaupunkiseutujen taksipalveluissa sekä luottamuksen katoamisena taksipalveluja kohtaan. Moni yrittäjä onkin lyönyt lapun luukulle lain vaikutusten iskiessä toimeentuloon.

Paketti on iso ja siinä erityistä huomiota kiinnitetään taksipalvelujen turvallisuuteen ja laatuun, harmaan talouden torjuntaan, hinnoittelun avoimuuteen sekä taksien luotettavuuteen ja kuljettajien koulutukseen.

Harmaan talouden torjunnan osalta on tärkeää, että viranomaisilla tulee mahdollisuus valvoa taksilupia ja verotusta tarkemmin. Tähän tulee myös suunnata asianmukaiset resurssit. Hinnoittelun osalta luottamus palautetaan vaatimukset täyttävällä taksamittarilla.

Kuljettajien tulevassa koulutuksessa on tärkeää huomioida eri asiakasryhmät ja erityisesti parantaa valmiuksia erityisryhmien kuljetukseen. Taksiluvan haltijan harteille jää kuljettajan paikallistuntemuksen ja vuorovaikutuksen sekä kielitaidon arviointi, joihin on syytä kiinnittää huomioita asiakkaiden turvallisuus ja palvelunäkökulma huomioiden.

Paljon keskustelua valiokuntakäsittelyssä herätti myös taksien tunnistaminen. Tunnistaminen tapahtuu jatkossa taksivalolla ja erillisten taksikilpien käyttöönottoa on syytä vielä selvittää yhdessä alan toimijoiden kanssa niin kuin valiokunta mietinnössään toteaa.

Valiokunta myös jätti käsittelyssä kaksi lausumaehdotusta, joissa kannetaan huolta maaseutualueiden taksien saatavuudesta sekä siihen liittyvästä Kelan kyytijärjestelmän ongelmien ratkaisemisesta alan toimijoiden kanssa yhdessä ja myös asiakkaita kuullen.  Taksipalveluiden merkitys erityisesti harva-alueilla kuljetusketjujen mahdollistajana on tärkeä osa ihmisten arjessa pärjäämistä maaseudulla.

Suomalaiset ovat tottuneet luottamaan siihen, että taksikyyti palvelee sovitusti ja kyydin tulemiseen voi luottaa ja että hinnoittelu on jatkossakin avointa ja tasaveroista. Tämän sekä taksipalveluyrittäjien luottamuksen vahvistaminen alan tulevaisuuteen on juuri taksilain korjaamisen keskiössä.

 

-Seppo Eskelinen

kansanedustaja (sd)

Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen

 

Julkaistu sanomalehti-Karjalaisessa 10.4.2021.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back To Top