skip to Main Content

Terveyserojen pienentämien vahvistaa julkista taloutta

Vanha viisaus on, että liikunta ja ennaltaehkäisy ovat parasta mahdollista terveyspolitiikkaa. Kuitenkin väestön ikääntyessä, istumatyön yleistyessä ja nuorten harrastusmaksujen kohotessa mahdollisuus aktiiviseen liikkumiseen vähenee yhteiskunnassa.

Liikkumattomuuden lisääntymisen on arvioitu maksavan kansantaloudelle noin kolme miljardia vuosittain. UKK-instituutin laajan selvityksen mukaan summa koostuu monista puroista kuten menetetyistä työtuloista, lisääntyneistä hoitokustannuksista ja tulonsiirroista. Liikkumattomuus on siis merkittävä kansantaloudellinen riskitekijä.

Tätä taustaa vasten SDP julkistikin avauksen tulevalla hallituskaudella laadittavasta kansallisesta hyvinvointiohjelmasta, jossa eri toimijoiden yhteistyöllä luodaan keinoja hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi. Työhön tulee osallistaa niin valtio, kunnat, hyvinvointialueet kuin myös oppilaitokset. Näin voimme varmistaa, että toimien vaikuttavuus kohdistuu laajasti koko väestöön.

Eräänä keskeisenä toimenpiteenä olisivat kaikille yli 18-vuotiaille suunnatut säännölliset kutsut vapaaehtoisiin terveystarkastuksiin, joissa fyysisen ja psyykkisen kunnon lisäksi käytäisiin läpi erilaisia perintötekijöihin tai elintapoihin liittyviä riskitekijöitä ja niihin vastaamista.

Näin saamme kohdennettua painopistettä entistä vahvemmin ennaltaehkäisevään suuntaan, mikä hillitsee myös terveydenhuollon kustannusten nousua tulevaisuudessa. Esimerkiksi konsulttiyhtiö FCG:n taustalaskelmien mukaan olisi mahdollista saada lähes kahden miljardin säästöt kahdessa vaalikaudessa, mikäli saisimme entistä vahvemmin tuettua pienituloisten terveydenhuoltoa ja ennaltaehkäisyä.

Tällä hallituskaudella olemme myös lanseeranneet yhteistyössä kuntien kanssa harrastamisen Suomen mallin, jossa turvataan lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastukseen koulupäivän yhteydessä ja näin tuetaan harrastustoimintaa kotitaustasta riippumatta. Tällä on ollut merkittävä vaikutus myös nuorten syrjäytymisen vastaiseen taisteluun. Kunnat ovatkin hyvin tarttuneet tilaisuuteen ja hakeneet avustuksia toiminnan järjestämiseen.

Nyt on tärkeää, että jatkamme edelleen määrätietoisesti toimia kansanterveyden edistämiseksi, ennaltaehkäisyn vahvistamiseksi ja liikkumisen lisäämiseksi. Nämä toimet laajasti edistävät ihmisten jaksamista, tukevat terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäiset monia sairauksia, mutta samalla myös vahvistavat kansantalouttamme.

 

-Seppo Eskelinen

kansanedustaja (sd)

 

Julkaistu Joroisen lehdessä 23.3.2023.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back To Top