skip to Main Content

Uusi turvallisuuspoliittinen tilanne korostaa Itä-Suomen asemaa

Eduskunta käsittelee viimeisimpinä asioinaan ennen maaliskuun vaalitaukoa Suomen Nato-jäsenyyden kansallista lainsäädäntöä, jotta oma lainsäädäntömme on valmis jäsenyyden tuomiin muutoksiin, kun vain muiden Nato-maiden ratifiointi on tapahtunut. Tällä luomme valmiuden mahdollisimman nopealle jäsenyydelle uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Tulevan jäsenyyden jälkeenkin meidän tulee edelleen pitää kiinni omasta vahvasta asevelvollisuuteen perustuvasta maanpuolustuksesta ja sen pitkäjänteisestä kehittämisestä.

Samalla on hyvä huomata, että tulevan jäsenyyden myötä myös Itä-Suomen asema muuttuu merkittävästi. Tulevaisuudessa olemme Naton itäisimpiä alueita, mikä myös korostaa merkittävästi alueen elinvoiman vahvistamista ja kokonaisvaltaista kehittämistä. Koko maan tasaveroinen kehittäminen on myös tärkeää turvallisuuspolitiikkaa ja samalla on hyvä huomata, että myös meillä on paljon annettavaa tulevassa jäsenyydessä ottaen huomioomme pitkän kokemuksemme ja tietotaitomme Venäjän naapurissa.

Nyt tarvitaankin edelleen rohkeaa aluepolitiikkaa, jossa tunnistamme Itä-Suomen monet vahvuudet ja löydämme parhaat keinot niiden tukemiseksi. Tämä vaatii niin koulutetun työvoiman saannin parantamista, investointien liikkeelle saamista kuin myös saavutettavuuden turvaamista. Hallituksen asettaman Itä-Suomi-valtiosihteerityöryhmän viime syksyn kattava raportti antaa meille hyvät lähtökohdat tähän työhön ja monia sen ehdotuksia onkin jo viety eteenpäin tämän vuoden budjetissa.

Jatkossa on tärkeää, että saisimme, yhdessä Ruotsin kanssa, muiden Nato-maiden ratifiointiprosessin käsiteltyä. Tällä hetkellä Turkki ja Unkari ovat ainoat jäsenmaat, joilta ratifiointi vielä puuttuu. Unkari on alustavasti ilmoittanut asian käsittelystä maaliskuun aikana ja Turkin kanssa diplomaattisia keskusteluja valtiojohdon osalta on käyty jo pidemmän aikaa, kuitenkin rakentavassa hengessä.

Nyt on tärkeää, että voimme asiallisesti keskustellen ja ilman uhittelua toimia vahvasti ratifiointiprosessin loppuunsaattamiseksi ja että meillä on eduskunnan päätösten myötä olemassa jo valmiina kansallinen lainsäädäntö jäsenyyden voimaansaattamiseksi. Tämä luo meille vakaan tien edetä merkittävästi muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa ympäristössä.

 

-Seppo Eskelinen

kansanedustaja (sd)

 

 

Julkaistu sanomalehti Karjalaisessa 7.3.2023.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back To Top