skip to Main Content

Vahva yhteistyö edistää Itä-Suomen saavutettavuutta

Tätä kirjoittaessani historian ensimmäinen valtakunnallinen 12-vuotinen suunnitelma koko liikennejärjestelmän kehittämisestä on parhaillaan eduskunnassa käsittelyssä ja etenee vielä ennen kesätaukoa suureen saliin hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen Väylävirasto voi laatia monivuotisen investointiohjelman, joka toimii tulevien budjettivalmistelujen pohjana.

Jo vuonna 2019 alkaneen työn aikana on läpivalaistu koko liikennejärjestelmä liikenneverkosta palveluihin, minkä pohjalta on parlamentaarisesti luotu yhteinen näkemys, miten liikennejärjestelmää kehitetään ja rahoitetaan seuraavan 12 vuoden aikana.

Liikennejärjestelmällä on valtaisa merkitys alueiden saavutettavuudelle ja elinvoimalle. Ensimmäistä kertaa meillä on olemassa kokonaisvaltainen suunnitelma liikenneverkon kehittämisestä pitkäjänteisesti ja alueellisesti kattavasti. Pidempi suunnitteluaika myös mahdollistaa EU-tukien paremman hyödyntämisen.

Itä-Suomen ja erityisesti Savo-Karjalan osalta on merkittävää, että suunnitelmassa on nostettu esille tuleva Itärata-linjaus ja sen hankeyhtiö, Savon ja Karjalan ratojen perusparannus sekä esimerkiksi valtateiden 5 ja 23 töiden jatkaminen. Vesiliikenteen osalta Saimaan kanavan kehittämisen lisäksi tulee laatia sisävesisatamien kehittämisohjelma. Lentoliikenteen osalta suunnitelmaan on kirjattu, että valtio pyrkii huolehtimaan kolmen tunnin saavutettavuustavoitteen toteutumisesta alueilla, joilla se ei täyty raideliikenteen keinoin.

Näiden kirjausten merkitys koko alueen kehittämiselle on valtaisa niin aluekehityksen kuin työllisyyden näkökulmasta. Koko Itä-Suomen saavutettavuuden nostaminen samalle tasolle muun Suomen kanssa tulee olla tulevan liikennepolitiikan kärkitavoitteita.

Kehysriihessä liikenneministeriön alalle kohdistui 110 miljoonan leikkaukset. On ensiarvoisen tärkeää, että nämä leikkaukset eivät kohdistu perusväylänpidon rahoitukseen vaan voimme jatkaa työtä korjausvelan vähentämiseksi. Tällä on kaikkien puolueiden yhteinen tuki.

On ollut hienoa huomata myös vahva yhteistyö Itä-Suomen kuntien, maakuntien ja muiden toimijoiden kanssa niin suunnitelmatyössä kuin myös tulevan Itäradan hankeyhtiön perustamisessa. Tämä yhteinen henki luo hyvää pohjaa myös jatkolle ja helpottaa niin Itäradan kuin myös liikennejärjestelmäsuunnitelman hankkeiden toteuttamista.

 

-Seppo Eskelinen

kansanedustaja (sd)

Liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back To Top