skip to Main Content

Yhteinen polku rakennettava suojelukysymyksissä

Ukrainan sodan ja koronan hallitessa uutisia muu eduskunnan työ jatkuu poikkeuksellisista ajoista huolimatta. Maa- ja metsätalousvaliokunnassa olemme kevään aikana käsitelleet lukuisia kansalaisaloitteita. Valiokunnan pöydällä ovat esimerkiksi valkoposkienhanhien metsästystä, norppien suojelutoimien laajentamista kuin susien kannanhoidollista metsästystä koskevat aloitteet.

Valkoposkihanhien Pohjois-Karjalan pelloilla aiheuttamat tuhot ovat olleen entistä merkittävämpiä kevään aikana. Moni viljelijä on menettänyt suuren osan toimeentulostaan, kun hanhet ruokailevat pelloilla tuhoten orastavan sadon. Hanhilaumoja onkin yritetty turhaan torjua viljelijöiden toimesta niin hanhivahtien, dronejen, eri pelättimien kuin laserhäirinnänkin avulla.

Valkoposkihanhi on Suomessa luonnonsuojelulailla rauhoitettu laji, jonka karkottamiseen myönnetään kuitenkin poikkeuslupia, mutta yksittäisten lupahakemusten sijaan tarvitsemme Pohjois-Karjalaan koko maakunnan kattavan poikkeusluvan. Jatkossa poikkeusluvat tulee myös siirtää Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen päätettäväksi. Tärkeää on lupien ripeä käsittely ja tukien nopea maksatus viljelijöille.

Valiokunta on myös käsitellyt aloitetta verkkokalastuksen kieltämisestä saimaannorpan levinneisyysalueilla ympärivuotisesti, kun nykyinen kielto on voimassa huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Saimaa on merkittävimpiä järvialueita kalastukselle erityisesti ammattikalastajien osalta ja täyskielto iskisi erittäin kovaa heidän toimeentuloonsa.

Norppien verkkokuolemat ovat jo nykyisten rajoitustoimenpiteiden myötä merkittävästi vähentyneet ja norppakantamme onkin varsin lyhyessä ajassa lähes kaksinkertaistunut, eikä kalastus uhkaa norppakannan suotuisaa kehitystä. Iso kiitos kuuluu myös paikallisille kalaosuuskunnille, jotka ovat jo pitkään tehneet hyvää yhteistyötä norppakannan kartoittamisessa ja suojelussa.

Suden kannanhoidollista metsästystä on yritetty edistää jo pitkään. Parhaillaan Luonnonvarakeskus selvittää niin sanottua suotuisan suojelun tasoa eli raja-arvoa, jolloin kanta on elinkelpoinen. Kannan ylittäessä tämän tason voidaan kannanhoidollinen metsästys sallia. Selvitys valmistuu toivottavasti loppukesästä, jolloin kannanhoidollinen metsästys voisi alkaa ensi talvella.

Viisaalla kannanhoidolla ja suojelulla sekä eri toimijoiden ja viranomaistahojen hyvällä yhteistyöllä voimme kestävällä tavalla sovittaa yhteen niin viljelijöiden, kalastajien kuin paikallisten asukkaidenkin tarpeet luonnon kantokykyä kunnioittaen.

 

-Seppo Eskelinen

kansanedustaja (sd)

Maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen

 

Julkaistu Viikko-Pohjois-Karjala -lehdessä 16.6.2022.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Back To Top